riskabel text

Prosaiska korta texter.
Poesi om man vill. Eller skisser, loggar, anteckningar.
Glimtar ur vardag, känsla och oförnuft. Ett kontinuerligt sökande.