CV

 

UTBILDNING:

2017
Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet I
7,5 hp, HDK, Göteborgs Universitet

2016
Skrivandet som konstnärligt verktyg
7,5 hp, HDK, Göteborgs Universitet

2014-2016
Konstnärligt masterprogram i design, avancerad nivå
120 hp, HDK, Göteborgs Universitet

2013-2014
Grundläggande konstnärlig utbildning
KV Konstskola, Göteborg

2009-2013
Konstnärligt kandidatprogram i textildesign
180 hp, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

2012
Fältstudier i design
30 hp, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

2011
Studentdrivet designprojekt
12,5 hp, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

2008
Bild- och konstvetenskap
20 hp, Göteborgs Universitet

2004-2007
Samhällsvetenskapligt program, kulturinriktning
Uddevalla Gymnasieskola

 

KONSTNÄRLIGA MERITER:

Temporära:

EXAMEN 2016, HDKs examensutställning
Juni 2016, Vasagatan 33, Göteborg

”New Beginnings”, grupputställning
December 2015 - Januari 2016, A-Venue, Göteborg

“Forty Faces”, grupputställning
Juli 2015, Sandell Gallery, Göteborg

“All I Never Wanted”, grupputställning
Februari 2015, Vasa-Viktoriagatan 5, Göteborg

Viktors Kaffe, i eget namn
December 2013, Göteborg

Botaniska Trädgården, under studietid på KV Konstskola
November 2013, Göteborg

EXIT 13, Textilhögskolans examensutställning
Maj 2013, Navet Borås

"Textiles on wheels", under studietiden på Textilhögskolan
Mars 2011, Stadsbiblioteket Borås


Permanenta:

Del av inredningen, 21 verk i olika tekniker
2014, Restaurang Taverna Averna, Göteborg

"I lost my mind here, I lost my patience with the lord"
Konstnärlig utsmyckning: fyra textila längder
2013, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

"Blood, sweat and tears"
Konstnärlig utsmyckning: 2 textila längder
2012, Svenska ambassaden House of Sweden, Washington DC, USA

 

SAMARBETEN

Sveriges Radio P4 Sjuhärad: deltog i fredagspanelen som diskuterade konst, kultur och samhällsfenomen i Boråstrakten.
Le Kiosk: återförsäljare.
Perfection Makes Me Yawn: homestyling inför lägenhetsförsäljning.
HDK: Del av planeringskommittén för HDKs julmarknad 2015.
Satt i juryn och intervjuade sökande till kandidatprogrammet i design HT-15.
Extern studenthandledare för examensarbete på masternivå, VT- 17.

 

STIPENDIER & UTMÄRKELSER

2016
Göteborgs Slöjdförening: Lyckholms Fond
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder
Estrid Ericsons Stiftelse

2015
Wilhelm & Martina Lundgrens Vetenskapsfond
Stiftelsen Petersenska Hemmet
Willinska Stiftelsen & Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor
Stiftelsen AAA
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Ragnhild Frykbergs Stiftelse
Fredrika Bremer-förbundets stipendiestiftelse

2013
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

 

PRESS:

http://perfectionmakesmeyawn.com/konst/

http://hdk.gu.se/sv/nyheter/2016/sommaravslutning-med-stipendier-och-tarta

http://konst.gu.se/utbildning/hdkexamen2016/design/design-avancerad-niva/therese-lindberg

http://hdk.gu.se/sv/nyheter/2016/stipendium-till-masterstudent-therese-lindberg

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5581868

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/Skapa-pressmeddelanden/Konst-vid-sjukhuskyrkan-i-Boras/

http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2013/Juni/Stipendieregn-och-studentkupp-under-examenshogtid/

http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolan_i_boras/pressreleases/designen-som-emigrerat-730485